• توضيحات قبل از خريد يک نوع تبليغ رو حتما بخوانيد
 • تمامي تبليغات در سايت به صورت فالو ارائه ميشود
 • براي سفارش تبليغات در انجمن تماس بگيريد
 • رتبه وب سايت در حال حاضر الکسا 1000 است
 • تبليغات بنري داراي تايتل عکس و تايتل لينک هستند ( ويژه )
 • پس از پرداخت موفق نهايتا پس از 4 ساعت تبليغ شما فعال مي شود
 • تبليغات متني در حال حاضر با اتوريتي 48 ارائه ميشود بهترين کيفيت
 • قبل از پرداخت وجه حتما از خالي بودن جايگاه اطلاع پيدا کنيد
 • اگر سايز بنر و يا جايگاه مورد نظر شما موجود نيست تماس بگيريد
 • هرگونه تبليغات مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران پذيرفته نمي شود
 • اگر نياز به درگاه پرداخت آنلاين داريد تماس بگيريد
 • نمايش تصويري جايگاه ها در منو بالا صفحه
  A 1

  تبليغات بنري زير هدر

  اندازه بنر : 60 - 468

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  قيمت تبليغ به مدت 1 ماه : 25000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 3 ماه : 70000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 8 ماه : غير فعال
  قيمت تبليغ به مدت 12 ماه : غير فعال

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه اي مناسبتي

  به زودي

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  A 2

  تبليغات بنري در زير هدر

  اندازه بنر : 120 - 240

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  قيمت تبليغ به مدت 1 ماه : 20000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 3 ماه : 55000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 8 ماه : غيرفعال
  قيمت تبليغ به مدت 12 ماه : غيرفعال

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  به زودي

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  A 3

  تبليغات بنري در سطون ها

  اندازه بنر : 120 - 240

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  قيمت تبليغ به مدت 1 ماه : 15000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 3 ماه : 40000 تومان
  قيمت تبليغ به مدت 8 ماه : غيرفعال
  قيمت تبليغ به مدت 12 ماه : غيرفعال

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه هاي مناسبتي

  به زودي

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  نمايش تصويري جايگاه ها در منو بالا صفحه
  P 1

  تبليغ پاپ آپ در صفحه اصلي

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سايزي

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 3 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه هاي منابستي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  P 2

  تبليغ پاپ آپ در انجمن

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سايزي

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  صفحه پاپ آپ 1 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 4 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه پاپ آپ 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  B 1

  تبليغ بنر زير پست ها

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سايزي

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  صفحه بنر 1 ماهه : 40000 تومان
  صفحه بنر 3 ماهه : 100000 تومان
  صفحه بنر 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه بنر 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  T 1

  تبليغ متني

  پيج اتوريتي : درحال حاضر48

  توجه داشته باشيد که اين ارقام براي تبليغات بدون تخفيف بوده و در قسمت پايين تر آن ميتوانيد از تخفيف برخوردار شويد

  صفحه متني 1 ماهه : 15000 تومان
  صفحه متني 3 ماهه : 40,000 تومان
  صفحه متني 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه متني 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  G 1

  بنر گوشه اي شناور

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سايزي

  توجه داشته باشيد که اين تبليغ در کانال هاي بزرگ است و با کمترين قيمت در نظر گرفته شده جهت اطلاعات بيشتر تماس بگيريد

  صفحه تبليغ 1 ماهه : 35000 تومان
  صفحه تبليغ 4 ماهه : 90000 تومان
  صفحه تبليغ 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه تبليغ 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد
  U 1

  تبليغات درخواستي شما

  اندازه صفحه : بصورت دلخواه در هر سايزي

  توجه داشته باشيد که اين تبليغ براي شما ازاد است پنلي مورد نظر خودتون اگر پيدا نکرديد براي مجموعه هايپر تمپ تماس بگيريد

  صفحه تبليغ 1 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه تبليغ 4 ماهه : تماس بگيريد
  صفحهتبليغ 8 ماهه : تماس بگيريد
  صفحه تبليغ 12 ماهه : تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد

  تعرفه تبليغات مناسبتي

  تماس بگيريد

  براي خريد اين جايگاه تماس بگيريد